Fakta om styregruppen

Under skabelsen af projektet LIFE ACT har vi arbejdet med en lille styregruppe omfattende ledelsesrepræsentanter fra alle fem regioner.

Når bevillingen er i hus, udvides styregruppen med tilsvarende repræsentant fra Aarhus Kommune samt kommunale repræsentanter fra de fem regionale kontaktråd.

Styregruppen kan i øvrigt udvides hvis styregruppen selv finder behov for det. Det kan eksempelvis være med øvrige repræsentanter for forsyninger, universiteter eller andre vigtige aktører.

Styregruppens medlemmer

Kim Kofod Hansen

Formand for styregruppen

Udviklingsdirektør, Region Midtjylland.

E-mail: kim.kofod.hansen@ru.rm.dk

Mobil 2043 4304

Læs mere om Kim Kofod Hansen.

Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski

Kontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland.

E-mail: lisa.gerschefski@ru.rm.dk

Mobil 2721 5485

Læs mere om Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski.

 

Carina Lassen

Kontorchef Bæredygtig Udvikling, Region Nordjylland.

E-mail: carina.lassen@rn.dk

Mobil 4031 6262

Thomas Dyhr Vestergaard

Afdelingschef, Uddannelse, Mobilitet og Sekretariat, Region Syddanmark.

E-mail: tdv@rs.dk

Mobil 2920 1985

Birgitte Leolnar

Enhedschef, Mobilitet, Innovation, Klima og Uddannelse, Region Hovedstaden.

E-mail: birgitte.leolnar@regionh.dk

Mobil 2917 6362

Læs mere om Birgitte Leolnar.

Jesper Lambert Nielsen

Funktionschef, Grøn omstilling og Partnerskaber, Region Sjælland.

E-mail: jespni@regionsjaelland.dk

Mobil 2213 4391

Dorthe Selmer

Sekretær for styregruppen

Projektleder, Regional Udvikling, Region Midtjylland.

E-mail: dorsel@rm.dk

Mobil 3053 9544