Baggrund for LIFE ACT

Alle Danmarks 98 kommuner har nu klimaplaner, der lever op til den internationale Parisaftale.
Det er et vigtigt skridt frem mod at få truffet de nødvendige beslutninger, der kan afbøde nye klimaforandringer og sikre tilpasning til de klimaforandringer, vi ved kommer.

Kommunerne har afsat midler til handling på baggrund af klimaplanerne. Men en række barrierer forsinker eller forhindrer, at nødvendige tiltag bliver sat i værk. Det er LIFE ACT sat i verden for at gøre noget ved.

Det handler blandt andet om:

 • Penge til at udvikle løsninger, der endnu ikke findes.
 • Bedre samarbejde om, hvordan eksisterende løsninger kan tilpasses aktuelle behov.
 • Udvikling af bedre rammer for samarbejde på tværs af fagligheder og geografi.

Hurtigere implementering

LIFE ACT vil accelerere implementeringen af de kommunale klimaplaner nationalt. Det vil vi gøre ved at skabe partnerskaber, sammensat af alle relevante aktører. Der er i projektet fokus på de problemstillinger, den enkelte kommune ikke kan løse, men som kun kan løses i bredere fællesskaber.

Navnet, LIFE ACT, fortæller, at projektet søger støtte hos EU’s LIFE program. ACT står for Action for Climate Transition.

Projektet har søgt om et samlet budget på godt 200 mio. DKK med en støtte på 60 pct. fra LIFE-programmet. Projektet er planlagt til at vare otte år.

Sådan er LIFE ACT organiseret

Bag projektet står de fem regioner, 27 kommuner og Central Denmark EU Office (CDEU).

Region Midtjylland er lead partner i projektet.

Regionernes opgave i LIFE ACT er at:

 • Facilitere samarbejdet på tværs af kommuner.
 • Bidrage til, at viden og erfaringer høstes og formidles, så der skabes størst mulig kapacitetsopbygning hos alle relevante aktører.

De 27 kommuner, som deltager i projektet, er fordelt i hele landet.

I LIFE ACT skal der arbejdes med de konkrete problemstillinger, som de 27 kommuner har i forbindelse med implementering af de kommunale klimaplaner. Der arbejdes i brede fællesskaber. De bedste kompetencer bringes i spil, for at finde de bedste løsninger, og kommunerne deltager selv aktivt i udbredelsen af de høstede erfaringer.

CDEU’s rolle er især at bidrage til at skabe finansiering til de projekter, der bliver nødvendige at gennemføre i forlængelse af LIFE ACT. Det kan være yderligere undersøgende eller udviklende projekter, men det kan også være anlægsprojekter, som kommunerne eller lodsejerne ikke selv kan finansiere.

Partnere i projektet

Logoer for partnere i projekt LIFE ACT.
 • Region Midtjylland (lead)
 • Region Nordjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
 • Central Denmark EU Office
 • Brønderslev Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Herning Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Horsens Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Kalundborg Kommune 
 • København Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Morsø Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Samsø Kommune
 • Skive Kommune
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune

Støttende aktører

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Arkitektskolen Aarhus
 • CONCITO – Danmarks grønne tænketank
 • Dansk Hydraulisk Institut 
 • Danmarks Meteorologiske Institut 
 • Teknologisk Institut
 • Designskolen Kolding 
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • IT-Universitetet i København  
 • Roskilde Universitet 
 • SEGES Innovation P/S 
 • SDU Climate Cluster
 • Danmarks Tekniske Universitet 
 • Professionshøjskolen UCN
 • Københavns Universitet 
 • VIA University College 
 • Vejdirektoratet 
 • Naturstyrelsen
 • Kystdirektoratet
 • Miljøstyrelsen
 • Energistyrelsen
 • Greater Copenhagen EU Office 
 • Det Syddanske EU-kontor
 • Aabenraa Kommune 
 • Faaborg-Midtfyn Kommune 
 • Fanø Kommune 
 • Fredericia Kommune 
 • Frederiksberg Kommune 
 • Furesø Kommune
 • Gladsaxe Kommune 
 • Greve Kommune 
 • Helsingør Kommune
 • Herlev Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Holbæk Kommune 
 • Ikast-Brande Kommune 
 • Jammerbugt Kommune 
 • Kerteminde Kommune 
 • Kolding Kommune 
 • Læsø Kommune 
 • Nordfyns Kommune 
 • Odder Kommune 
 • Skanderborg Kommune 
 • Sorø Kommune
 • Stevns Kommune
 • Syddjurs Kommune 
 • Viborg Kommune 
 • Vordingborg Kommune

Kontakt

Dorthe W. Selmer

Projektleder

Mobil: +45 3053 9544

E-mail: dorsel@rm.dk